Privacyverklaring

 

Door gebruik te maken van de website www.fleurvanderstorm.com verwerkt Studio Fleurvanderstorm jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe Studio Fleurvanderstorm deze gegevens verwerkt. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang je gegevens worden bewaard en wie toegang heeft tot deze data. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Studio Fleurvanderstorm verwerkt persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van verwerkers. Studio Fleurvanderstorm verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens: 

·       Voor- en achternaam; 

·       E-mailadres; 

·       Telefoonnummer; 

·       Woon en/of vestigingsadres; 

·       IBAN-nummer; 

·       Klant-/offerte-/opdrachtnummer. 

 

Studio Fleurvanderstorm verwerkt deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelt Studio Fleurvanderstorm persoonsgegevens als jij de website bezoekt en het contactformulier op de website invult. 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

Studio Fleurvanderstorm verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

·       Een dienst of product: Wanneer je een dienst afneemt bij Studio Fleurvanderstorm, dan worden o.a. de volgende gegevens verwerkt: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar jij de bestelling hebt geplaatst. Ben je een bedrijf? Dan verwerkt Studio Fleurvanderstorm ook je KvK-nummer, BTW-nummer en je bedrijfsnaam. Studio Fleurvanderstorm verwerkt deze gegevens om de diensten uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaar bewaard. 

·       Aanvraag offerte: Zodra je geïnteresseerd bent in het afnemen van een dienst van mij, kun je op mij vragen om een offerte op te stellen. Je kunt dit doen door het contactformulier op de website in te vullen, maar je mag me ook direct mailen. Door het contactformulier ‘interieuradvies aanvragen’ in te vullen verwerk ik: voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen die jij invult. Deze gegevens worden in ieder geval een jaar bewaard. 

·       Betalingen: Zodra je bij Studio Fleurvanderstorm iets afrekent of een factuur moet worden verzonden, worden o.a. de volgende gegevens verwerkt: je voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaar bewaard. 

 

·       Contactformulier: indien je contact met Studio Fleurvanderstorm hebt opgenomen via het contactformulier op de website, per e-mail of telefoon, dan worden de gegevens die jij hebt verstrekt door Studio Fleurvanderstorm verwerkt. Studio Fleurvanderstorm verwerkt deze gegevens om te kunnen reageren en/of in het kader van de dienstverlening. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaren bewaard, zodat Studio Fleurvanderstorm op een later moment weet waarover is gesproken. 

 

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt? 

Studio Fleurvanderstorm verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

1.    het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

2.    de uitvoering van een overeenkomst; 

3.    uitdrukkelijk gegeven toestemming; 

4.    een gerechtvaardigd belang. 

 

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard? 

Studio Fleurvanderstorm bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld? 

Studio Fleurvanderstorm verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Studio Fleurvanderstorm geeft je persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor de dienstverlening. Partijen die toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening Studio Fleurvanderstorm en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van Studio Fleurvanderstorm jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Studio Fleurvanderstorm deelt jouw gegevens onder andere met de volgende bedrijven: 

Administratie kantoor 

 

Google Maps 

Onze website maakt gebruik van Google Maps om je direct de locatie te kunnen laten zien waar Studio Fleurvanderstorm is gevestigd. Deze service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Door deze functie heeft Google een API op de website geplaatst en worden er gegevens uitgelezen zodra deze functie wordt gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. 

Door gebruik te maken van de website van Studio Fleurvanderstorm geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie verwijst Studio Fleurvanderstorm je naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Toezichthouders 

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zal Studio Fleurvanderstorm je hierover informeren. 

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s? 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met deze website zijn verbonden. Studio Fleurvanderstorm kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Studio Fleurvanderstorm houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. 

Wat zijn je rechten? 

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd per e-mail contact met Studio Fleurvanderstorm opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt Studio Fleurvanderstorm verzoeken om: 

·       je persoonsgegevens te verwijderen; 

·       de verwerking van je persoonsgegevens te beperken; 

·       bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens; 

·       een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen; 

·       de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken; 

·       bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens. 

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Studio Fleurvanderstorm aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Studio Fleurvanderstorm zal je hiervan op de hoogte stellen. 

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kan Studio Fleurvanderstorm je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen. 

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? 

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Studio Fleurvanderstorm helpt je graag verder. Stuur een e-mail naar Studio Fleurvanderstorm en er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Je persoonsgegevens worden goed beschermd! 

Studio Fleurvanderstorm doet er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens worden beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. De website van Studio Fleurvanderstorm maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen terechtkomen. In geval van een datalek doet Studio Fleurvanderstorm (indien nodig) hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, wordt dit ook bij jou gemeld.
 

Waar staat de huidige privacyverklaring? 

Studio Fleurvanderstorm kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in de privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. 

Heb je een vraag? 

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Studio Fleurvanderstorm helpt je graag verder, dus je kunt altijd contact opnemen door te mailen naar: [email protected]