home styling project naarden

  

h o m e 

s t y l i n g 

n a a r d e n 

 

 

 

 


  

voor deze opdrachtgever heb ik naar aanleiding van een intake-

gesprek een moodboard gemaakt. 

 en een eerste advies.

 

dit moodboard is de basis van het nieuwe interieur! 

  

h o m e  meets  p e a c e


f l e u r v a n d e r s t o r m 

 c e i n t u u r b a a n   1 5 0   |   1 4 0 3 a j   |   b u s s u m

 + 3 1 6 2 5 0 3 1 5 1 7   |   i n f o @ f l e u r v a n d e r s t o r m . c o m

b t w - i d . n r.  NL 0 0 1 9 9 2 3 1 6 B 6 7